Základní informace a podmínky všech pronájmů

Pokud máte zájem o pronájem některých prostor ke komerčním či svatebním účelům, přečtěte si, prosím, základní informace níže. Je třeba upozornit, že nenabízíme služby týkající se občerstvení, hudby či floristiky, ale pouze pronájem prostor s možným použitím vody a elektřiny. 

 • ceník zde / Termín je nutno včas předběžně rezervovat na správě Zahrad.
 • Do žádosti (předběžné rezervace) je nutno uvést tyto údaje:

  – jméno a příjmení nájemce

  – kontaktní adresa, e-mail a telefonický kontakt

  – den a hodina plánované akce

  – počet účastníků

 • Před uzavřením smlouvy si zájemci pronajímané prostory prohlédnou a současně budou na místě seznámeni s provozními podmínkami, organizací a průběhem vlastní akce.
 • Závaznou objednávkou je až písemně uzavřená Smlouva o nájmu prostor.
 • Před termínem akce je třeba zaplatit poplatek v hotovosti nebo bankovním převodem (ceník zde).
 • V době nájmu je konkrétní prostor uzavřen veřejnosti, ale zbytek areálu je otevřen jako při běžném návštěvním provozu.
 • Je možné si pronajmout celý komplex zahrad, a tím ho i uzavřít pro veřejnost celý.
 • Při zachování dostatečného prostoru pro catering je kapacita komplexu 1500 hostů.
 • V průběhu akce je třeba přesně dodržovat časový harmonogram.
 • Z bezpečnostních důvodů je nutné respektovat pokyny pracovníků zahrad.
 • Je zakázán vstup a pohyb účastníků mimo vyhrazené prostory.
 • Zákaz kouření a používání otevřeného ohně. 
 • V případě svateb se nesmí házet na novomanžele v duchu zvyklostí rýži, hrách, konfety apod.

----

 • Za dodržení stanovených podmínek a za případně vzniklé škody ze strany nájemce odpovídá nájemce.
 • Při nedodržení dohodnutých podmínek si správa Zahrad vyhrazuje právo akci bez náhrady nezahájit, popř. ukončit i v jejím průběhu.

Pokud se na akci podílí z hlediska organizace více lidí, zvolte si prosím pouze jednu činnou osobu, která bude se správou Zahrad komunikovat (telefonicky, e-mailem). Když je osob více, mohou vznikat zmatky. Děkujeme za pochopení. 

Konkrétní informace ke svatbám

 • Značený příchod ke svatebním prostorám je přes Kolovratské nádvoří
 • Celková doba průběhu svatebního obřadu (od příchodu a shromáždění svatebčanů v prostoru zahrady až po odchod novomanželů) je cca 45 minut
 • Značený odchod novomanželů a svatebčanů po obřadu je přes Kolovratské nádvoří
 • Pokud je harmonogram svatebního obřadu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být operativně zkrácen (např. o fotografování) bez jakýchkoli dalších nároků ze strany nájemce
 • Pokud je zpoždění delší než 15 min., je obřad proveden v redukované variantě, je-li zpoždění delší než 25 min., obřad nelze realizovat
 • Svatební hostiny (banket, raut) jsou po dohodě možné, v tomto případě se zahrada uzavírá pro veřejnost (a i další svatební obřady) na požadovanou dobu, cena pronájmu zahrady se stanoví individuálně po dohodě se správou Zahrad dle platného ceníku

Církevní sňatek

V případě církevního sňatku se termín domlouvá osobně se zástupcem správce Zahrad a oddávajícím, kterého si snoubenci pro potřeby uzavření sňatku domlouvají sami nebo využijí svatební agentury.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.