Pravidla pro provozování dronů nad objekty ve správě NPÚ

Lety dronů bez předchozího povolení jsou nad objekty NPÚ zakázány!

Obecně:

 • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení („Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“, dále „Souhlas“) nad objekty ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
 • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadlo, které nevyžaduje registraci u Úřadu pro civilní letectví ČR.
 • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel územní památkové správy NPÚ.
 • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o Souhlas:

1.  Provozovatel dronu musí předem písemně požádat správu objektu o Souhlas s letem dronu. 

2.  Před udělením písemného Souhlasu musí provozovatel doložit:

 • doklad o absolvování letecké způsobilosti/výcviku (A1/A3, A2).
 • vypracovanou žádost o Oprávnění k provozu (OkP) pro Úřad pro civilní letectví ČR (dále „ÚCL“).
 • doklad o uhrazení pojištění v době letu.

3.  Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán jednostranně podepsaný částečně předvyplněný Souhlas.

4.  Po vydání Souhlasu musí provozovatel dronu požádat ÚCL o vydání OkP.

5.  Po získání OkP od ÚCL se pilot bezpilotního systému v den vzletu dostaví na příslušnou památku a před samotným zahájením letu je povinen:

 • informovat zástupce NPÚ, který udělil Souhlas, zda OkP od ÚCL nebylo vydáno v jiném rozsahu, než je uvedeno v Souhlasu.
 • předat kopii platného OkP od ÚCL.
 • požádat o ústní souhlas, že je možno zahájit let.

6.  Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc při vyřizování Souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“.  Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

NEPOVOLENÉ PŘELETY NAD OBJEKTY NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Helena Špáňová

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 148 817, 724 568 259
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Valdštejnská 158/14, Praha 11800
Ing. Helena Špáňová vystudovala v letech 1979 – 1983 Vysokou školu technickou v Košicích odbor pozemní stavby. Postupně působila na různých vedoucích a manažérských pozicích v společnostech Tatrasvit národní podnik, Svit, Vojenské stavby o.p. Praha, Důl Nosek k.p. Tuchlovice, Česká správa letišť s.p. Praha a Letiště Praha a.s. Praha. Působila jako expertní pracovník při přípravě a zpracování investičních akcí IOP MPSV s působností pro celou ČR. Na MK ČR působila jako kontrolor pro oddělení realizace projektů IOP a dohled při stavebních změnových řízeních v rámci vrcholných realizačních projektů Integrovaného operačního programu „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Mimo to se aktivně věnuje projekční praxi. Do funkce správce památkového objektu Zahrad pod Pražským hradem byla jmenována na základě výsledku výběrového řízení v roce 2014.