Slavnostní zakončení vzdělávacího programu „Kurzy řemeslné obnovy“ v sále Saly terreny v Zahradách pod Pražským hradem

Slavnostním předáním osvědčení čerstvým absolventům skončil další ročník kurzů památkové obnovy pro řemeslníky, pořádaných ÚOP v Teči. Tyto kurzy budou v dalším roce otevřeny nejen řemeslníkům, ale i výkonným památkovým úředníkům na obcích a dalším skupinám, například církevním technikům a vlastníkům památek. Stanou se součástí širší vzdělávací koncepce Národního památkového ústavu, která bude postupně uváděna do života v období 2017–2020.

Čtyřicítka řemeslníků především z kraje Vysočina ve čtvrtek 20. 10. si převzalo osvědčení o absolvování specializovaného kurzu památkové obnovy, který organizuje již třetím rokem ÚOP NPÚ v Telči. Cílem je obnovit tradiční řemeslné techniky a postupy v oblasti obnovy památek a proškolit zkušené pracovníky z praxe v jejich používání. Vyučované techniky a postupy jsou garantovány Národním památkovým ústavem jako vhodné a správné při opravě památek v historickém prostředí. NPÚ nabízí tyto kurzy mimo jiné i proto, aby vznikla profesní skupina řemeslníků – specialistů pro památkovou obnovu, na pomezí mezi licencovanou restaurátorskou činností a běžným řemeslem. Tyto profesní kvalifikace by v budoucnu mohly být zapsány (uznány) v Národní soustavě kvalifikací, platné v celém prostoru EU. Pro absolventy kurzu je velice důležité navázání kontaktů mezi sebou navzájem a profesních kontaktů s odbornými pracovníky památkové péče. Dříve izolované světy investorů, památkářů a řemeslníků se tím otvírají v přínosném dialogu sobě navzájem.  Spolupráce řemeslníků s památkáři, takto nastartovaná a podpořená osobními kontakty má společný cíl: uchování památkového fondu pro budoucí generace.

Řemeslníci letos absolvovali vzdělávací kurz kromě obecně zaměřeného modulu „památková péče“  v těchto oborech:

  • zedník specialista pro památkovou obnovu
  • štukatér specialista pro památkovou obnovu
  • malíř specialista pro památkovou obnovu
  • kovář specialista pro památkovou obnovu
  • pokrývač klempíř specialista pro památkovou obnovu
  • tesař specialista pro památkovou obnovu
  • truhlář specialista pro památkovou obnovu

 

V následujícím ročníku kurzu 2016/2017 budou otevřen moduly pro specialisty v oboru podlahářství a kamenictví. Další řemeslné dovednosti budou nadále nabízeny formou dílen přístupných všem účastníkům kurzu tak, aby měli možnost „si sáhnout“ na každé z výše uvedených řemesel.

Na oficiální část slavnostního dne navázal společenský doprovodný program. Prohlídka zahrad pod Pražským hradem se odehrála za slunného počasí v mezinárodním Dni stromů.

Na závěr dne, pro opravdové vytrvalce, byla připravena komentovaná prohlídka malostranských mosteckých věží a zbytků Juditina románského mostu.

Doufáme, že celý program připravený s takovou péčí pracovníky NPÚ,  se stal pro naše milé absolventy příjemných zážitkem a slavnostní tečkou za úspěšně zakončeným studiem v rámci celoživotního vzdělávání.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.