Pražské jaro, srpen 1968 a normalizace v dokumentech a na fotografiích v Zahradách pod Pražským hradem

Tisková zpráva, 12. 5. 2018

Pražské jaro, srpen 1968 a normalizace v dokumentech a na fotografiích v Zahradách pod Pražským hradem

Národní památkový ústav připomíná dokumentární výstavou v Zahradách pod Pražským hradem události pražského jara a invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Historické dokumenty a dobové fotografie přiblíží i období normalizace 70. a 80. let. Od 13. května do 30. září 2018 jsou k vidění mimo jiné dobové nápisy a vzkazy okupantům na zdech měst, autentické pouliční fotografie přímých účastníků srpnových událostí, tituly legálních i ilegálních československých novin, normalizační rozsudky nad nepřáteli státu a další archivní materiály. Tuto naši nedávnou historii přibližují dobové nahrávky protiokupačních písní, projevy tehdejších představitelů nebo ikonické populární melodie. Busta Françoise Mitterranda v blízkosti výstavy připomíná politickou osobnost, která významně přispěla ke změně politického uspořádání ve východní Evropě a k pádu „železné opony“.  

Ke století republiky připravil za podpory Ministerstva kultury Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze ve spolupráci s Jazzovou sekcí autentickou výstavu mapující společenské změny od roku 1968 až do 80. let. Součástí expozice je busta Françoise Mitterranda, která je mimo Francii jedinou bustou tohoto politika. Připomíná nezapomenutelnou osobnost česko-francouzských dějin, která se zasloužila o politické změny ve východní Evropě na konci 20. století.

V Galerii Jazzové sekce na Kolowratském nádvoří jsou vystaveny fotografie, texty a plakáty z kritického týdne vpádu armád pěti zemí Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Prohlídku doplňují nahrávky projevů tehdejších čelních představitelů státu, jakož i dobové populární melodie.

Normalizaci připomíná část výstavy v oranžérii Zahrad pod Pražským hradem. Dokumentární formou odhaluje život společnosti od srpna 1968 až do Mitterrandova setkání s disidenty v prosinci 1988. Vzhledem k tomu, že se na výstavě sešlo velké množství obrazového materiálu, bude expozice průběžně až do 30. září obměňována.

Venkovní expozice Říkají si nezávislí před Galerií Jazzové sekce se věnuje mocenské represi a formám, jakými normalizační režim bojoval proti svobodnému smýšlení. Vystaveny jsou vůbec první rozsudky za protistátní činnost, vyhlášky o čistkách v knihovnách, fotografie ze života a pronásledování disidentů včetně policejních nákresů. Zaujmou seznamy zakázaných kapel nejenom v tehdejší ČSSR, ale i ze Sovětského svazu, vzpomínka na kardinála Tomáška, výhružné dopisy prokurátorů manželkám uvězněných, celosvětová mediální solidarita i Helsinské dohody. Vystaveny jsou pracovní verze „dočasných“ represivních zákonů podepsaných představiteli Pražského jara nebo plné verze zákazů činnosti Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, Svazu hudebníků a Jazzové sekce.

Odborným garantem výstavy je Jazzová sekce. Poskytnuté materiály pocházejí z archivů pamětníků a soukromých sběratelů.

U příležitosti slavnostního zahájení výstavy se sešli někteří čeští a slovenští pamětníci. Při setkání zazněl dosud neznámý vzpomínkový příspěvek legendy Pražského jara – Čestmíra Císaře, který nahrál pro Evropský parlament v Bruselu v roce 2008.

 

Kontakt:

Tomáš Pospíšil

T +420 274 008 134 / M +420 775 437 294 / E pospisil.tomas@npu.cz / www.npu.cz/ups–pr/

 

 

Fotografie ke stažení