Dějiny památkové péče v českých zemích

Výzkumná oblast je zaměřena na poznání a reflexi dějin oboru památkové péče v mezinárodním kontextu se zvláštním zřetelem k českým zemím.

  • Dílčí cíl II.1: Dějiny české památkové péče 2. poloviny 20. století prostřednictvím svědectví klíčových osobností oboru 
  • Dílčí cíl II.2: Ediční řada VERBA DOCENT

Garant: Mgr. Jakub Bachtík (2019); Mgr. Jana Pařízková Čevonová, Ph.D. od 2020)