Portréty italských pamětihodností v kresbách a historických fotografiích z liechtensteinských sbírek / Portraits of Italian monuments on drawings and historic photographs from the Liechtenstein collections

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

anglicky, česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

183

ISBN:

978-80-87104-94-1

catalog Tištěná verze

450 Kč

Rozebráno

Česko-anglická publikace seznamuje laickou i odbornou veřejnost s dosud nikdy nezveřejněnou sbírkou fotografií a grafik uložených na Státním zámku v Lednici. Fotografie a grafiky nejstarších a nejvýznamnějších italských fotografů a fotoateliérů doplněné kresbami a skicami detailů, zachycující historické pamětihodnosti, se staly předmětem sběratelského zájmu knížecí rodiny Liechtensteinů. Publikace nabízí zcela mimořádnou možnost prohlédnout si známé i méně proslulé památky z Benátek, Říma, Florencie, Pisy, Palerma, Sieny, Verony a dalších měst tak, jak vypadaly ve druhé polovině 19. století, včetně atmosféry té doby. Snahou jejich tvůrců bylo zachycení „reality“ – skutečného stavu portrétovaných objektů prostřednictvím dvou de facto protichůdných vizuálních technik – tradičních, reprezentovaných převážně kresbou či různými grafickými technikami, a moderních, využívajících nově se etablující princip fotografie.

Obsah:
  • Petr Czajkowski: Úvodem / Introduction
  • Petr Czajkowski: Liechtensteinské sběratelství v rozmezí věků / Liechtenstein collecting activities throughout the ages
  • Petr Czajkowski, Petr Kroupa: Funkce a význam / Function and significance
  • Petra Tranková: Liechtensteinové jako sběratelé fotografií / The Liechtensteins as photography collectors
  • Petr Czajkowski: Italští fotografové zastoupení ve sbírce na SZ Lednice / Italian photographers represented in the collection at Lednice chateau
  • Petr Czajkowski: "Realita" versus "autenticita" / "Reality" versus "authenticity"

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat