Umělci čistého srdce II. Pocta Anně Zemánkové / Artists of Pure Heart II. Hommage to Anna Zemánková

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

anglicky, česky

Jazyk resumé:

francouzsky

Počet stran:

126

ISBN:

978-80-86570-14-3

catalog Tištěná verze

100 Kč

Rozebráno

Katalog stejnojmenné výstavy, uskutečněné v areálu Expozice lidové architektury – skanzenu v Příkazích v roce 2008 ke stému výročí narození Anny Zemánkové obsahuje výběr prací českých a slovenských tvůrců art brut, lidových a naivních autorů (Štefan Barčák, Václav Beránek, Matěj Čupec, Eva Droppová, Andrej Hankovský, Josef Heja, Josef Chwala, Vincen Jahn, Jozef Kňažko, Marie Kodovská, Františka Kudelová, Ján Labuda, Cecilie Marková, Antonín Řehák, Zbyněk Semerák, Natálie Schmidtová, Štefan Siváň, Ondrej Šteberl, Leoš Wertheimer, Václav Žák). 

Obsah:
 • Katarína Čierna / Slovo na úvod alebo „Československo“ v Európe
 • Anežka Šimková / O sbírce
 • Pavel Konečný / Otevřený dopis sběratele
 • Terezie Zemánková / Portrét Anny Zemánkové
 • Rozhovor Anny Zemánkové s Pavlem Konečným
 • Manuel Anceau, Bruno Decharme, Bernard Chérot, Pavel Konečný, Miriam Sagan / 100 slov pro Annu Zemánkovou  
 • Alena Nádvorníková, Dana Konečná, Pavel Konečný / Portréty dvaceti tvůrců
 • Zdeňka Oberfalcerová / Ten, který rozmlouval s hadem (Josef Chwala)
 • Pavel Konečný / Tvůrce samotář Zbyněk Semerák
 • Pavel Konečný / Snící železničář Leoš Weitheimer
 • Ivan Vyskočil / Promalovaný a prosněný dům Václava Žáka
 • Bohumil Hrabal / Naivní malíři
 • Ivan Kadlečík / Krčah
 • Terezie Zemánková / Přehled výstav Anny Zemánkové, katalogy, publikace a články, filmografie, web adresy
 • Seznam reprodukcí
Contents:
 • Katarína Čierna / Introductory Words or „Czechoslovakia“ in Europe
 • Anežka Šimková / About the Collection
 • Pavel Konečný / Open Letter from a Collector
 • Terezie Zemánková / Portrait of Anna Zemánková
 • Anna Zemánková interiewed by Pavel Konečný
 • Manuel Anceau, Bruno Decharme, Bernard Chérot, Pavel Konečný, Miriam Sagan / 100 Words for Anna Zemánková
 • Alena Nádvorníková, Dana Konečná, Pavel Konečný / Portréty dvaceti tvůrců / Portraits of Twenty Artists
 • Zdeňka Oberfalcerová / He, Who Spoke to the Snake (Josef Chwala)
 • Pavel Konečný / Solitary Creator Zbyněk Semerák
 • Pavel Konečný / The Dreamy Railwayman Leoš Weirtheimer
 • Ivan Vyskočil / The Painted-Through and Dreamt-Through House of Václav Žák
 • Bohumil Hrabal / Naivist Painters
 • Ivan Kadlečík / Jug
 • Terezie Zemánková / An Overview of Exhibitions by Anna Zemánková, Catalogues, Publications and Articles, Filmography, Web Sites
 • List of Reproductions