Oslava všedního dne. Architektonická plastika s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

352

ISBN:

978-80-88240-21-1

catalog Tištěná verze

530 Kč

skladem

Koupit

530 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Knihu lze po domluvě zakoupit též na ostravském pracovišti NPÚ: 

ul. Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

kontaktní osoba: Mgr. Petra Batková, tel. 595 133 958, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz

Předkládaná publikace vznikla jako výsledek dlouhodobého výzkumu architektonické plastiky s tematikou práce, které nebylo v rámci České republiky dosud komplexně zpracováno. Na základě podrobného terénního výzkumu a dokumentace se ukázalo, že většina stěžejních sochařských realizací s tematikou práce vznikla mezi dvacátými až padesátými léty minulého století a jedním z cílů publikace je umožnit poznat kvalitu a hodnotu těchto děl a podnítit a podpořit občanské snahy o jejich ochranu a zachování. Publikace je pro přehlednost členěna na Základní období a události formující architektonickou plastiku s tematikou práce a formou hesel uspořádaný Výběrový soupis architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví. Každé heslo se skládá ze základní charakteristiky objektu a soupisu sochařských děl se stručným popisem a fotografií. Na soupis navazuje výběrový rejstřík sochařů, který má formu hesel s biografickými daty a hlavními realizacemi. V rámci výzkumného projektu bylo vyhodnoceno značné množství architektonické plastiky s tematikou práce. Jak se ukázalo, ve 20. století se především v období dvacátých a třicátých let a následně let padesátých tematika práce promítla do ikonografického programu sochařské výzdoby řady objektů, a podtrhla tak jejich význam. Staly se nedílnou součástí obrazu měst a obcí, odrazem jejich života a v neposlední řadě profesní hrdosti. V dnešní době jsou naopak kromě své umělecké hodnoty cenným dokladem o práci lidí, jejich schopnostech a dovednostech, jež jsou již často nevratnou minulostí. Pokud si uvědomíme a doceníme jejich krásu i ošklivost, noblesu i bizarnost, nebude moci docházet k necitlivému a dehonestujícímu osazování firemních nápisů nebo horším případě odstraňování samotných artefaktů. Výběrový soupis dokládá ikonografickou pestrost a v některých případech mimořádnou výtvarnou hodnotu, která jistě zasluhuje pozornost odborné i laické veřejnost.

Publikace je financována z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity (NAKI II) – projekt „Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče“, identifikační kód DG 16P02H029.
Obsah:
 • Úvodem
 • Metodika a koncepce práce
 • Základní období a události formující architektonickou plastiku s tematikou práce
 • Přelom 19. století po vznik samostatného Československa
 • Fenomén Constantin Meunier a jeho Monument práce
 • Otto Gutfreund — život a práce jako téma architektonické plastiky
 • Šťastná éra práce všeho druhu 20. a 30. léta 20. století
 • Vzepětí před koncem nebo začátek konce? 40. a 50. léta 20. století
 • Konec velkého příběhu 60. až 80. léta 20. století
 • Několik poznámek k pojetí ženy
 • Oslava všedního dne z dnešního pohledu
 • Nejčastější zastoupení alegorií a symbolů
 • Výběrový soupis architektonické plastiky s atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví
 • Výběrový soupis sochařů a autorů plastik s tematikou práce
 • Resume
 • Literatura a prameny

 

Ukázky z publikace: