Průvodce architekturou Karlových Varů / Karlovy Vary Architecture Guide

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

512

ISBN:

978-80-87104-63-7

catalog Tištěná verze

450 Kč

Rozebráno

Česko-anglická publikace představuje architektonické dědictví města Karlovy Vary v celé jeho šíři od nejstarších dob až do současnosti. Přináší přehled celkem tří stovek staveb, které reprezentují všechny architektonické styly a významné etapy stavebního vývoje Karlových Varů. Neomezuje se však pouze na stavby historické a chráněné kulturní památky, ale přibližuje čtenáři i stavby polozapomenuté či neprávem opomíjené, a v neposlední řadě i stavby nejnovější, architektonicky zajímavé realizace z poslední doby.

Na začátku knihy je zařazen stručný přehled historického, urbanistického a stavebního vývoje města, následuje hlavní část s heslářem architektonicky hodnotných objektů a na závěr je uvedena mapa města s vyznačenými položkami katalogu, slovník architektů a stavitelů, místní, jmenný a typologický rejstřík a soupis literatury.