Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

880

ISBN:

978-80-7480-046-7

680 Kč

Sold out

Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu či pilíře je fotodokumentace, základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, analýza materiálu. Nechybí také analýzy materiálu sochařských děl, zejména ve vztahu k jejich poškození. Resumé a popisky také v němčině a angličtině.