Lidová architektura – město Plzeň

Detailed information

Year:

1998

Place:

Plzeň

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Language:

Czech

Number of pages:

115

ISBN:

80-85035-08-1

Vývoj lidové stavební kultury na území města Plzně od středověku do počátku 20. století. Popis památek lidové architektury v jednotlivých částech Plzně.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop