Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji. Svazek 2

Detailed information

Year:

2019

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German, English

Number of pages:

672

ISBN:

978-80-7480-119-8

900 Kč

in stock

Buy

Více než dvacet let probíhá výzkum mariánských a světeckých sloupů v českých městech, vesnicích i krajině. Výsledky jsou postupně prezentovány v obsáhlých odborných publikacích. Tentokrát se kolektiv odborníků zaměřil na Středočeský kraj, jehož památkám jsou věnovány dva svazky. Druhý ze svazků zahrnuje sloupy a pilíře v okresech Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. Jednotlivé památky jsou představeny formou katalogových hesel, která uvádějí základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny a literaturu, heslo je vždy doplněno o fotodokumentaci dané památky. Publikace obsahuje rovněž barevnou fotodokumentaci a fotodokumentaci laboratorního průzkumu stratigrafie povrchových úprav vybraných památek.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop