Brněnské nádraží – samostatná příloha časopisu Památková péče na Moravě 14/2008

Detailed information

Category:

Urbanismus

Year:

2009

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

40

80 Kč

Out of stock

Publikace, jejímž úkolem je informovat o historických souvislostech vzniku brněnského nádraží a jeho postupného napojování na ostatní železniční síť, o jeho rozvoji, rozšiřování a o desítkách změn a problémů, které existenci železniční dopravy v Brně provázely po celá desetiletí až do současnosti. Předkládá rovněž prezentaci návrhu rekonstrukce železničního uzlu v Brně, který stojí mezi oběma medializovanými krajními variantami – odsunout nebo neodsunout.