Ceník pronájmů

Níže naleznete přehled aktuálních cen pořádání svateb, konání společenských akcí, komerčních pronájmů a poplatků.

Svatební pronájmy

Svatba "A"

Doba nájmu

Sazba

1 hodina

12 000 Kč

2 hodiny

20 000 Kč

3 hodiny

26 000 Kč

4 hodiny

32 000 Kč

5 hodin

38 000 Kč

6 hodin

44 000 Kč

od 6 do 10 hodin

60 000 Kč

Prostory určené ke konání svateb:

 • Galerie Ledeburského paláce, 2.spodní terasa Velké Pálffy zahrady, Gloriet Malé Kolovratské zahrady, horní terasa Malé Kolovratské zahrady u věžice
 • jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem
 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku "Ostatní služby" viz. níže 

V ceně nájmu:

 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • určený prostor ke konání svatby, sociální zařízení
 • obřadní stůl
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou pro svatební obřad
 • spotřeba energií
 • umístění max. 30 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
Svatba "B"             

Doba nájmu

Sazba

1 hodina

15 000 Kč

2 hodiny

23 000 Kč

3 hodiny

29 000 Kč

4 hodiny

35 000 Kč

5 hodin

41 000 Kč

6 hodin

47 000 Kč

od 6 do 10 hodin

63 000 Kč

Prostory určené ke konání svateb:

 • Ledeburský parter včetně Salla tereny, alternativní prostor galerie Ledeburského paláce v případě nepříznivého počasí
 • jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem
 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku "Ostatní služby" viz. níže

V ceně nájmu:

 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • určený prostor ke konání svatby, sociální zařízení
 • obřadní stůl
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou pro svatební obřad
 • spotřeba energií
 • umístění max. 30 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".

Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.

V případě doby nájmu nad 10 hodin, tj. mimo otevírací dobu objektu bude za každou započatou hodinu účtována částky rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru.

Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.


Uzávěra terasy – společenské akce

 

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

od 6 do 9 hodin

1 terasa

3000 Kč

6000 Kč

9000 Kč

12000 Kč

15000 Kč

18000 Kč

24000 Kč

2–3 terasy

5000 Kč

8000 Kč

11000 Kč

14000 Kč

17000 Kč

20000 Kč

26000 Kč

4–5 teras

7000 Kč

10000 Kč

13000 Kč

16000 Kč

19000 Kč

21000 Kč

28000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • sociální zařízení

Komerční pronájmy

Galerie Ledeburského paláce

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

od 6 do 10 hodin

4000 Kč

7000 Kč

10000 Kč

13000 Kč

16000 Kč

19000 Kč

24000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 30 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
2. terasa Velké Pálffy zahrady

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

od 6 do 10 hodin

8000 Kč

14000 Kč

20000 Kč

26000 Kč

32000 Kč

38000 Kč

48000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 30 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
Ledeburský parter 

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

od 6 do 10 hodin

17500 Kč

35000 Kč

52000 Kč

70000 Kč

87500 Kč

105000 Kč

120000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • prostor Galerie Ledeburského paláce, Salla terena
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 30 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
a) Ledeburský parter včetně teras Ledeburské zahrady
b) Komplex teras Velké Pálffy zahrady

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

od 6 do 10 hodin

 

22500 Kč

55000 Kč

77500 Kč

110000 Kč

135500 Kč

158000 Kč

       Varianty prostor k pronájmu:

       a) prostor Galerie Ledeburského paláce, Salla Terena, terasy Ledeburského parteru,

       b) komplex teras Velké Palffy zahrady

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 30 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
Celý komplex Zahrad pod Pražským hradem

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

od 6 do 10 hodin

48000 Kč

86000 Kč

114000 Kč

132000 Kč

180000 Kč

220000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 30 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".

K ceně pronájmu u komerčních pronájmů bude účtováno příslušné DPH.

Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.

Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

V případě doby nájmu nad 10 hodin, tj. mimo otevírací dobu objektu bude za každou započatou hodinu účtována částka rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru.


Ceník sedaček

Počet sedaček

Sazba

do 30 sedaček

V ceně pronájmu

navýšení o 50 sedaček

500 Kč

navýšení o 100 sedaček

1 000 Kč

navýšení o 200 sedaček

1 500 Kč

Ostatní služby

Fotografování svateb

(mimo pronajatý prostor)

Fotograf + novomanželé

 

1000 Kč

 

Komerční nebo profesionální fotografování

(za jiným než turistickým účelem)

(zahrnuje poplatek/den/počet osob, nezahrnuje pronájem prostoru)

Fotograf + max. 4 osoby

1500 Kč

 

 

Komerční nebo profesionální filmování

(cena je orientační, dle účelu, zahrnuje poplatek/den/počet osob, nezahrnuje pronájem prostoru)

štáb do 10 osob

10000 Kč 

Komerční nebo profesionální filmování

(cena je orientační, dle účelu, zahrnuje poplatek/den/počet osob, nezahrnuje pronájem prostoru)

štáb nad 10 osob

30000 Kč