Ceník pronájmů

Svatebních a komerčních.

Svatební pronájmy na rok 2017

 

Doba nájmu

sazba

1. hodina
12.000.- Kč
2 hodiny
20.000.- Kč
3 hodiny
26.000.- Kč
4 hodiny
32.000.- Kč
5 hodin
38.000.- Kč
6 hodin
44.000.- Kč
Nad 6 hodin
60.000.- Kč

 

Počet sedaček

sazba

Do 50 sedaček            
V ceně pronájmu
Navýšení o 50 sedaček
500.- Kč
Navýšení o 100 sedaček
1000.- Kč
Navýšení o 200 sedaček
1500.- Kč
 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.
 • Focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí, určený prostor ke konání svatby, sociální zařízení, obřadný stůl, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií
 • V základní ceně nájmu je započítáno umístění max. 50 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky.
 • Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.
 • Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

Prostory určené ke konání svateb:

 • Ledeburský parter s místností Galerie Ledeburského paláce,
 • Spodní terasa Velké Pálffyho zahrady,
 • Jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem

 

Uzávěra terasy - společenské akce na rok 2017

 
1. hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
5 hodin
6 hodin
nad 6 hodin
1 terasa
3.000.- Kč
6.000.- Kč
9.000.- Kč
12.000.- Kč
15.000.- Kč
18.000.- Kč
24.000.- Kč
2 -3 terasy
5.000.- Kč
8.000.- Kč
11.000.- Kč
14.000.- Kč
17.000.- Kč
20.000.- Kč
26.000.- Kč
4-5 teras
7.000.- Kč
10.000.- Kč
13.000.- Kč
16.000.- Kč
19.000.- Kč
21.000.- Kč
28.000.- Kč
 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, sociální zařízení

Komerční pronájmy na rok 2017 - bez DPH

Galerie Ledeburského paláce
 
1. hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
5 hodin
6 hodin
nad 6 hodin
sazba
4.000.- Kč
7.000.- Kč
10.000.- Kč
13.000.- Kč
16.000.- Kč
19.000.- Kč
24.000.- Kč
 • V ceně je zahrnuta 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, prostor sociálních zařízení, sezení pro určený počet hostů (max. do 60 osob), možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.

 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.

Ledeburský parter
 
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
5 hodin
6 hodin
 nad 6 hodin
sazba
17.500.- Kč  
 35.000.- Kč
 52.500.- Kč
70.000.- Kč
87.500.- Kč
105.000.- Kč
120.000.- Kč
 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně je zahrnuta 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, prostor Galerie Ledeburského paláce, Salla Terena, sezení pro určený počet hostů, prostor sociálních zařízení, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.
Ledeburský parter včetně teras Ledeburské zahrady
 
1. hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
5 hodin
nad 6 hodin
sazba
22.500.- Kč
55.000.- Kč
77.500.- Kč
110.000.- Kč
135.500.- Kč
158.000.- Kč
 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.

 • V ceně nájmu jsou k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, prostor Galerie Ledeburského paláce, Salla Terena, terasy Ledeburského parteru, sezení pro určený počet hostů, prostor sociálních zařízení, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.

 

Celý komplex Zahrad pod Pražským hradem
 
1. hodina
2 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
5 hodin
nad 6 hodin
sazba
32.000.- Kč
64.000.- Kč
96.000.- Kč
128.000.- Kč
160.000.- Kč
192.000.- Kč
 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu jsou k dispozici 2 hodiny před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, sociální zařízení, sezení pro určený počet hostů v dohodnutém prostoru, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.

K ceně pronájmu u komerčních pronájmů bude účtováno příslušné DPH.

Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.

Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.