Ceník pronájmů

Níže naleznete přehled aktuálních cen pronájmů.

Svatební pronájmy

Doba nájmu

Sazba

1 hodina

12 000,-- Kč

2 hodiny

20 000,-- Kč

3 hodiny

26 000,-- Kč

4 hodiny

32 000,-- Kč

5 hodin

38 000,-- Kč

6 hodin

44 000,-- Kč

nad 6 hodin

60 000,-- Kč

Počet sedaček

Sazba

do 50 sedaček

V ceně pronájmu

navýšení o 50 sedaček

500,-- Kč

navýšení o 100 sedaček

1 000,-- Kč

navýšení o 200 sedaček

1 500,-- Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku

V ceně nájmu:

 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí
 • určený prostor ke konání svatby, sociální zařízení
 • obřadný stůl
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu
 • spotřeba energií
 • umístění max. 50 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky

Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.

Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

Prostory určené ke konání svateb:

 • Terasy Velké Pálffyho zahrady
 • jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem

Uzávěra terasy – společenské akce

 

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

Nad 6 hodin

1 terasa

3 000,-- Kč

6 000,-- Kč

9 000,-- Kč

12 000,-- Kč

15 000,-- Kč

18 000,-- Kč

24 000,-- Kč

2–3 terasy

5 000,-- Kč

8 000,-- Kč

11 000,-- Kč

14 000,-- Kč

17 000,-- Kč

20 000,-- Kč

26 000,-- Kč

4-5 teras

7 000,-- Kč

10 000,-- Kč

13 000,-- Kč

16 000,-- Kč

19 000,-- Kč

21 000,-- Kč

28 000,-- Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • v ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, sociální zařízení

Komerční pronájmy – bez DPH

Druhá terasa Velké Pálffy zahrady

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

Nad 6 hodin

4 000,-- Kč

7 000,-- Kč

10 000,-- Kč

13 000,-- Kč

16 000,-- Kč

19 000,-- Kč

24 000,-- Kč

 • v ceně je zahrnuta 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, prostor sociálních zařízení, sezení pro určený počet hostů (max. do 60 osob), možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií
 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny

Komplex teras Velké Pálffy zahrady

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

nad 6 hodin

17 500,-- Kč

35 000,-- Kč

52 500,-- Kč

70 000,-- Kč

87 500,-- Kč

105 000,-- Kč

120 000,-- Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny

V ceně nájmu:

 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru
 • sezení pro určený počet hostů
 • prostor sociálních zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu
 • spotřeba energií
Ledeburský parter včetně teras Ledebourské zahrady -  nepronajíma se v roce 2019

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

nad 6 hodin

22 500,-- Kč

55 000,-- Kč

77 500,-- Kč

110 000,-- Kč

135 500,-- Kč

158 000,-- Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny

V ceně nájmu:

 • 1 hodina před akcí na přípravu

 • 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru

 • prostor Galerie Ledebourského paláce, Salla Terena, terasy Ledebourského parteru

 • sezení pro určený počet hostů

 • prostor sociálních zařízení

 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu

 • spotřeba energií

Komplex teras Velké Pálffy zahrady, částí Kolovratské zahrady a Malé Frustenberské zahrady.

 

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

nad 6 hodin

32 000,-- Kč

64 000,-- Kč

96 000,-- Kč

128 000,-- Kč

160 000,-- Kč

192 000,-- Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • v ceně nájmu jsou k dispozici 2 hodiny před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru, sociální zařízení, sezení pro určený počet hostů v dohodnutém prostoru, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií

K ceně pronájmu u komerčních pronájmů bude účtováno příslušné DPH.

Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.

Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.