Průkazy pro uplatnění slevy nebo pro vstup zdarma

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje do památkových objektů ve své správě slevu na vstupném nebo vstup zdarma. Slevy se běžně nevztahují na kulturní akce a na mimořádné prohlídkové okruhy a akce.

Slevy na vstupném:


 • Evropská karta mládeže EYCA
  (European Youth Card)


 • Průkaz pro studenty ISIC
  (International Student Identity Card)


 • Průkaz pro učitele ITIC
  (International Teacher Identity Card)

 


 


 • Průkaz ZTP (dospělí držitelé starší 18 let)


 • Dospělé osoby po předložení vstupenky ze ZOO Liberec nebo ZOO Dvůr Králové

 

 

Vstup zdarma:


 • Mezinárodní rada muzeí ICOM
  (International Council of Museums)


 • Mezinárodní rada památek a sídel ICOMOS
  (International Council on Monuments and Sites)

 


​​​


 • Ministerstvo kultury ČR a jeho příspěvkové organizace

 


 • Děti do dovršení 6 let věku​​​​​​​

 • Držitelé průkazu ZTP do dovršení 18 let věku, ZTP/P a průvodcům ZTP/P​​​​​​​

 • Držitelé platné karty ICOM, ICOMOS a karty Národního muzea

 • Pedagogický doprovod školních skupin a dozoru organizovaných skupin dětí v maximálním počtu 2 osoby doprovodu na jednu skupinu

 • Pověřený průvodce cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami v počtu max. 1 průvodce na skupinu

 • Držitelé zaměstnaneckých průkazů Národního památkového ústavu a jejich rodinným příslušníkům, a to v počtu 1 držitel zaměstnaneckého průkazu plus maximálně 3 jeho rodinní příslušníci

 • Zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeného fotografií držitele a přelepkou MK

 • Držitelé průkazu bývalého zaměstnance Národního památkového ústavu

 • Držitelé tzv. volných vstupenek vydávaných výhradně generálním ředitelstvím NPÚ (celoroční volné rodinné vstupenky) a dále jednorázových volných vstupenek

 • Novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu

 • Účastníci věrnostního programu je poskytován jednorázově šestý vstup zdarma, pokud na něj získají nárok splněním podmínek věrnostního programu

 • V jednotlivých výjimečných případech rozhodne o poskytnutí vstupu zdarma ředitel ÚPS nebo ÚOP