Podmínky návštěvního provozu v Zahradách pod Pražským hradem v době šíření COVID 19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

  • Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálu Zahrad pod Pražským hradem.
  • Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (respirátor) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v areálu památkového objektu v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.
  • Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.
  • Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit zakrytí dýchacích cest, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.
  • Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.
  • Zakazuje se shlukování osob, a to jak v zahradách a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami a na pokladnách. Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 2 m. 
  • Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje a WC použít desinfekci rukou.
  • Je upřednostňován bezhotovostní prodej (platba pomocí platebního terminálu, on line prodej vstupenek je přerušen).
  • Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.