Škola hrou v Zahradách pod Pražským hradem

Pro děti

Roma doma aneb Pražská Itálie

Interaktivní edukační program pro děti.
Formou dialogu, her, prvků dramatické výchovy s vazbou na mytologii a aktivit zaměřených na poznávání zahrady více smysly.
Dětem je moderním způsobem, živě a působivě představena historie, barokní architektura, výtvarné prvky či květena tohoto nezapomenutelného místa.
Nejde o klasické "průvodcování" s memorováním letopočtů, názvů a jmen, ale o zábavu spojenou s pochopením kontextu, principu, souvislostí.

Nenechte si proto tento ojedinělý program ujít!

Rezervace interaktivních prohlídek:
+420 724 312 340

Cena odpovídá běžné návštěvě, snížené vstupné pro skupiny.